zaterdag 16 december 2017
     
 
Doelstelling
Hoe werkt de Stichting?
Hoe kunt u helpen?
U wilt hulp ontvangen?
Zorgverleners
Informatie en contact
Boek van Henk Minnen verschenen!
 

Doelstelling Stichting met Hart en Ziel
Stichting met Hart en Ziel maakt goede psychopastorale zorg financieel bereikbaar voor iedereen. Daarmee helpt de Stichting mensen die emotionele, sociale en geestelijke hulp hard nodig hebben.
Helaas wijst de praktijk vaak uit dat degenen die deze zorg het hardst nodig hebben, niet over voldoende financiële middelen beschikken. Wij willen dit tekort aanvullen zodat deze mensen de gelegenheid krijgen om hun problemen een plaats te geven.
De relatie met God staat hierbij centraal. Dit maakt onze Stichting ook zo uniek; de combinatie van het christelijke geloof, psychologie en aanpak. Betrokkenheid en professionaliteit zijn hierbij ontzettend belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat onze hulp voor iedereen financieel bereikbaar is. 

Stichting met Hart en Ziel • secretaris H.J. Verhoef; Renkum • info@stichtingmethartenziel.nl
© 2008 - 2017 .